زیست
لیست اعضاء فعال انجمن زیست شناسی 400/2/28

تقویم اجرایی انجمن معلمان زیست شناسی سال تحصیلی 1400-1399

ضمن خدمت انجمن علمی آموزشی زیست شناسی بهمن 98

کارگاه آموزشی انجمن زیست شناسی 98/9/4

تقویم اجرایی (کارگاههای رایگان ) انجمن معلمان زیست سال تحصیلی 1398

ضمن خدمت انجمن زیست شناسی 97/11/3

همایش مراقبت وزیبایی پوست 97/10/26

کارگاه آموزشی انجمن زیست 97/9/28

جلسه شورای اجرایی انجمن زیست آبان 97

تقویم اجرایی انجمن زیست 98-97

همایش استانی زیست شناسی با موضوع بررسی کتب نو نگاشت زیست شناسی96/12/24

ضمن خدمت انجمن علمی زیست 96/11/4

اطلاعیه انجمن زیست

ثبت نام دوره جدید ضمن خدمت انجمن زیست شناسی

اطلاعیه مهم تغییر مکان وزمان کارگاه زیست شناسی 96/9/8

کارگاه آموزشی انجمن زیست 96/8/24

کارگاه انجمن علمی زیست شناسی 96/8/10

اولین جلسه شورای اجرای انجمن زیست شناسی

تقویم اجرایی انجمن زیست 97-96

کار گاه انجمن زیست

تقویم اجرایی زیست

اطلاعیه مهم انجمن علمی زیست شناسی

ضمن خدمت انجمن علمی زیست

تاریخ های کلاسهای ضمن خدمت انجمن زیست

اعضای شورای انجمن زیست شناسی تاریخ 14/11/93الی 95/11/4

برنامه سالانه انجمن علمی معلمان زیست شناسی استان اصفهان سال 96- 95

برگزاری جلسه مباحثه علمی اسفندماه 94