اسلایدر تربیت بدنی
تربیت بدنی
نتایج مسابقه انجمن علمی آموزشی معلمان تربیت بدنی استان اصفهان اردیبهشت 1400

اطلاعیه ، مسابقه انجمن علمی آموزشی معلمان تربیت بدنی استان اصفهان

فرم عضویت انجمن علمی معلمان تربیت بدنی 1400

مراسم تقدیر از شورای اجرایی انجمن تربیت بدنی (ارزیابی عملکرد 1398)

کارگاه آموزشی انجمن معلمان تربیت بدنی 99/10/30

جلسه غیرحضوری انجمن علمی معلمان تربیت بدنی تاریخ 99/9/18

وبینارآموزشی کارگاه انجمن علمی معلمان تربیت بدنی 99/10/16

وبینار آموزشی کارگاه انجمن علمی معلمان تربیت بدنی سه شنبه 99/9/18

وبینار آموزشی کارگاه انجمن علمی معلمان تربیت بدنی سه شنبه 99/9/4

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان تربیت بدنی 99/8/20

کارگاه مجازی انجمن معلمان تربیت بدنی 99/7/29

تقویم اجرایی انجمن معلمان تربیت بدنی سال تحصیلی 1400-1399

شورای اجرایی انجمن تربیت بدنی 98/9/12

تقویم اجرایی انجمن تربیت بدنی سال تحصیلی 99-98

جلسه شورای اجرائی انجمن علمی معلمان تربیت بدنی 16 مهر 98

جلسه با سرگروه آموزشی متوسطه و ابتدایی استان اصفهان 98/6/24

جلسه با سرگروه تربیت بدنی متوسطه و سرگروه ابتدایی استان اصفهان 98/6/13

جلسه شورای اجرایی انجمن تربیت بدنی 98/6/6

جلسه شورای اجرایی انجمن تربیت بدنی 98/5/27

جلسه گزارش عملکرد سالانه وانتخابات انجمن تربیت بدنی 98/5/23

کارگاه انجمن علمی آموزشی تربیت بدنی 98/2/5

کارگاه آموزش فوتسال انجمن معلمان تربیت بدنی 97/12/2

کارگاه آموزشی انجمن تربیت بدنی 97/11/25

ضمن خدمت انجمن تربیت بدنی بهمن ماه 97

کارگاه یادگیری مشارکتی 97/10/25

تقویم اجرایی انجمن معلمان تربیت بدنی 98-97

جلسه شورای اجرایی انجمن تربیت بدنی 97/9/17

جلسه شورای اجرایی انجمن تربیت بدنی 97/5/5

جلسه شورای اجرایی انجمن معلمان تربیت بدنی 97/7/14

شرایط و ضوابط شرکت در کلاس مربیگری حرفه ای استعداد یابی و استعداد پروری ورزشی تابستان 1397