هنر
تقویم اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان هنر استان اصفهان 1401-1400

وبینارآموزشی انجمن معلمان هنر99/11/6

جلسه شورای اجرایی و اهدای هدایای انجمن هنر سه شنبه 5 اسفند 99

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان هنر 99/9/24(گرافیک نشر )

کارگاه مجازی انجمن معلمان هنر 99/8/12

تقویم اجرایی انجمن معلمان هنر سال تحصیلی 1400-1399

ضمن خدمت انجمن معلمان هنر بهمن 98

انتخابات انجمن معلمان هنر98/11/20

تقویم اجرایی انجمن معلمان هنر 98

کارگاه ریتم ولحن در هنرهای آوایی 4 اسفند 97

ضمن خدمت انجمن هنر بهمن ماه 97

کلاسهای آموزشی انجمن هنر تابستان 1397

اجرای ورکشاپ خوشنویسی آذر 97

ضمن خدمت انجمن هنر دی ماه 1396

کارگاه ورکشاپ انجمن هنر 96/11/9

کار گاه آموزشی انجمن علمی هنر96/9/13

کار گاه آموزشی انجمن علمی هنر96/9/27

جلسه انجمن هنر یکم آبان

تقویم اجرایی انجمن علمی هنر97-96

انتخابات انجمن علمی هنر

گواهی تاسیس انجمن علمی هنر واساسنامه

تقویم اجرایی معلمان هنر96-95

برگزاری کلاس خط شناسی

کارگاه انجمن علمی هنر

ثبت نام دوره ضمن خدمت «کد دوم »انجمن علمی هنر

نام اعضای اجرایی انجمن علمی هنر

جلسه اجرایی انجمن هنر