انتخابات انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی 

در روز چهارشنبه  20 بهمن 1400 با شرکت  همکاران عضو انجمن به صورت مجازی برگزار گردید . 

نتایج به صورت ذیل اعلام گردید .                   
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای محمد رضا احمدی رئیس
2 خانم فاطمه سلیمیان نایب رئیس
3 خانم لیلا حاتم زاده عضو اصلی
4 آقای پیام سراجی عضو اصلی
5 آقای رضا جمشیدیان عضو اصلی
6 خانم مهری اعتصامی عضو اصلی
7 خانم فاطمه اسلامی عضو اصلی
8 آقای مجید منشوری عضو اصلی
9 خانم منیره انصاریپور بازرس
10 آقای مرتضی صادقی بازرس
 

 

 
انتخابات انجمن علمی آموزشی معلمان دوره ابتدایی

با حضور 250 نفر از اعضای عضو انجمن ابتدایی  در روز یکشنبه 17 بهمن 1400 به صورت مجازی برگزار گردید.

نتایج انتخابات به شرح ذیل می باشد :
انتخابات انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی در تاریخ 95/11/26 با حضورهمکاران علاقمند به دروس زیست در محل مرکز انجمن های علمی آموزشی برگزار گردید  .پس از شمارش آرا نتایج به شرح ذیل اعلام گردید. 

انتخابات انجمن علمی آموزشی فیزیک در تاریخ 96/2/31 برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر است:

انتخابات انجمن علمی آموزشی زمین شناسی در تاریخ 97/11/24 برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر است:

انتخابات انجمن علمی اموزشی مکانیک در تاریخ 95/3/4 برگزار گردیده که نتایج آن به شرح زیر است:

تبصره: انتخابات سال تحصیلی 1397  به حد نصاب نرسید که مجددا در اواخر فروردین ماه 1398 برگزار خواهد شد ، تاریخ دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.انتخابات انجمن علمی آموزشی علوم تجربی در تاریخ97/12/1 برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر است:

انتخابات انجمن علمی آموزشی ادبیات در تاریخ 97/8/26 برگزار گردید که نتاایج ان به شرح زیر می باشد:

انتخابات انجمن علمی آموزشی ابتدایی در تاریخ 97/5/17 برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر است:

انتخابات انجمن علمی آموزشی فلسفه در تاریخ 97/10/22 در مرکز تحقیقات معلمان برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر است:

انتخابات انجمن کار وفناوری با حضور شورای اجرایی وهمکاران علاقمند در تاریخ 97/8/30 در مرکز تحقیقات معلمان برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر است: