انجمن عربی
کارگاه آموزشی انجمن عربی درتاریخ 23آذر1400

کارگاه رایگان انجمن علمی آموزشی معلمان عربی 23 آذر 1400

اولین مجمع دبیران عربی متوسطه اول 18 آبان 1400

تقویم اجرایی انجمن علمی آموزشی ادبیات عربی استان اصفهان1401-1400

برگزاری کلاس ضمن خدمت انجمن معلمان عربی 99/11/16

تقدیر از اعضاء فعال شورای اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان عربی

اولین گرد همائی استانی دبیران دینی و عربی با گروه استان 4شنبه ۱۹ آذرماه۹۹

کارگاه آموزشی انجمن علمی معلمان عربی در تاریخ 99/9/17

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان عربی 99/8/27

اصلاحیه کارگاه 99/8/19

شورای اجرایی انجمن معلمان ادبیات عرب 99/8/11

تقویم اجرایی انجمن معلمان عربی سال تحصیلی 1400-1399

ضمن خدمت انجمن ادبیات عرب بهمن 98

ضمن خدمت انجمن علمی آموزشی ادبیات عرب

دوره آموزشی انجمن زبان عربی

دوره بررسی نکات مهم وشیوه های تدریس کتب نو نگاشت عربی زبان قران 1و2و 3 به مدت 48 ساعت

کارگاه آموزشی انجمن عربی 98/9/10

تقویم اجرایی (کارگاههای رایگان ) انجمن معلمان عربی سال تحصیلی 1398

شورای اجرائی انجمن عربی 97/11/30

کارگاه آموزشی انجمن عربی با عنوان سخنرانی 97/11/30

ضمن خدمت انجمن عربی بهمن ماه 97

کارگاه آموزشی انجمن معلمان عربی 97/11/3

کارگاه آموزشی انجمن عربی 97/10/5

کارگاه آموزشی زبان وادبیات عرب 97/9/14

دوره آموزشی مکالمه عربی

کارگاه اموزشی انجمن عربی 97/8/2

تقویم اجرایی انجمن ادبیات عرب 98-97

جلسه شورای اجرایی انجمن عربی 97/5/25

عکس های از روند انتخابات انجمن زبان وادبیات عرب تابستان 1397

صورتجلسه انتخابات داخلی انجمن عربی 97/3/29

تاسیس وانتخابات انجمن زبان وادبیات عرب علمی آموزشی معلمان تابستان 97

مطالب بیشتر