انجمن ابتدایی
انتخابات انجمن معلمان ابتدایی17 بهمن 1400

لینک انتخابات انجمن علمی آموزشی معلمان دوره ابتدایی 17 بهمن 1400

کارگاه آموزشی انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی " روش حل مساله " 1400/9/21

کارگاه انجمن ابتدایی با عنوان" یادگیری معکوس " 28 آذر1400

کارگاه انجمن ابتدایی ، راهبرد های حل مساله 1400/9/14

کارگاه انجمن ابتدایی با عنوان روش تدریس علوم 7 آذر1400

کارگاه زبان آموزی انجمن ابتدایی 1400/8/30

سومین کارگاه انجمن ابتدایی با موضوع " تقسیم در پایه چهارم" در تاریخ 23 آبان ماه 1400

دومین کارگاه رایگان انجمن ابتدایی با موضوع مهارت ها ی خوانداری 16 آبان 1400

اولین کارگاه رایگان انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی 9 آبان 1400

تقویم اجرایی انجمن معلمان ابتدایی سال تحصیلی 1401-1400

وبینار آموزشی انجمن معلمان ابتدایی 99/11/5

برگزاری دوره ضمن خدمت انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی در تاریخ بهمن 1399

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی 99/10/14

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی 99/9/30(مهارتهای زبان اموزی )

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی 99/9/16

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی 99/8/25

کارگاه انجمن ابتدایی به همراه فیلم وبینار کلاس 99/8/11

تقویم اجرایی انجمن معلمان ابتدایی سال تحصیلی 1400-1399

کارگاه آموزشی انجمن ابتدایی 98/10/15

کارگاه آموزشی انجمن 98/10/8

کارگاه آموزشی انجمن ابتدائی 98/10/1

کارگاه آموزشی انجمن ابتدایی 98/9/24

کارگاه آموزشی انجمن ابتدایی 98/9/17

کارگاه آموزشی انجمن ابتدائی 98/9/3

کارگاه آموزشی انجمن ابتدایی98/8/12

کارگاه آموزشی انجمن ابتدایی 98/7/28

کارگاه آموزشی انجمن ابتدایی 98/7/21

اطلاعیه انجمن علمی آموزشی معلمان دوره ابتدایی

کلاس های مشاوره حضوری و انفرادی انجمن علمی آموزشی معلمان دوره ابتدایی