با هر چه عشق، نام تو را می توان نوشت .

هفته ی بزرگداشت  مقام والای معلم ، بهانه ای است برای قدردانی ازهمه

آنانی که جام وجود مان را آکنده ازمهر و محبت نموده ،

و با کلام دلنشین خود، شوق به زندگی و حیات معنوی را دوچندان می کنند. 

ما او را سپاس میگوییم و 12 اردیبهشت را به نام او بزرگ می داریم .