مسابقه مقاله خوانی
 
انجمن علمی دبیران زبان انگلیسی استان اصفهان با همکاری دبیر خانه راهبری کشوری زبان انگلیسی در راستای توسعه دانش و مهارت های حرفه ای همکاران محترم، مسابقه آنلاین کتاب خوانی با موضوع  زیر برگزار می کند.

 Lesson study • مسابقه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
 • به منظور شرکت در مسابقه داشتن Gmail   الزامی می باشد.
 • منابع توسط اساتید انجمن انتخاب شده است .
 • پس از پرداخت هزینه و ثبت نام، مقالات به جیمیل داوطلبین ارسال خواهد شد.
 • به برندگان اول تا سوم مسابقه جوایز نقدی و تشویق نامه اهدا خواهد شد و برای کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در مسابقه صادر می شود.

مراحل 


 1. واریزهزینه به مبلغ 30000 تومان  به کارت انجمن زبان  به شماره
6037997599239028      


 1. ذخیره تصویر  فیش واریز هزینه
 2. تکمیل فرم ثبت نام آنلاین  با کلیک بر لینک زیر و ارسال آن
 1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejPZelknVLQCWIOJFRI8ndB9E0YoKZYFLqXuNiJPpok_RXGg/viewform?usp=sf_link
 
 1. دریافت مقالات از طریق Gmail
 2. شرکت در مسابقه با ورود به لینک مربوطه  که در تاریخ و ساعت مسابقه به جی میل شما ارسال می شود .

مهلت ثبت نام:   تا  1400/12/15  تا    1401/1/20
تاریخ مسابقه:   تابستان 1401