انجمن علمی معلمان تاریخ اصفهان با همکاری انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران برگزار می کند:

📚[جلسه اول حلقه کتاب] - (کتاب سوم)

📋 فصل اول
«ویژگی‌های علمی نظریه حکومت خودکامه»

🎙 با ارائه دکتر مهدی احمدی اختیار
(دکتری تاریخ، پژوهشگر تاریخ سیاسی)

⏰ سه‌شنبه - ١٧ اسفند ماه - ساعت ۲۱

💬 جلسه نقد و بررسی در بستر «اسکایپ» برگزار می‌گردد. لینک ورود به جلسه اسکایپ:
https://join.skype.com/zVUEcp7wF0Zu


📚📚📚📚
"تاریخ تنها مزرعه ای است که در آن هیچ دانه سالمی از بین نمی رود"
https://telegram.me/tarbd