برگزاری چهارمین  وبینار انجمن علمی دبیران زبان استان اصفهان*  
 *_Pandemogogy: A New Era in Education_*

ارائه دهنده:  *آقای حسن براتی*
با همراهی *:  سرکار خانم توکلی (facilitator )*

تاریخ: 9 اسفند  1400
ساعت: 16  الی 17:30

لینک حضور در جلسه در محیط اسکای روم:
 https://www.skyroom.online/ch/navaeeisf/english