کارگاه آموزشی با عنوان 
" آلیازهای حافظه دار"
به صورت مجازی در تاریخ 9 آذر 1400  توسط سرکار خانم طاهری  و همکاران علاقمند در پلت فرم ادوبی کانکت  برگزار گردید .