مسابقه مقاله خوانی
 
انجمن علمی دبیران زبان انگلیسی استان اصفهان با همکاری دبیر خانه راهبری کشوری زبان انگلیسی در راستای توسعه دانش و مهارت های حرفه ای همکاران محترم، مسابقه آنلاین کتاب خوانی با موضوع  زیر برگزار می کند.

 Lesson study        • مسابقه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
  • به منظور شرکت در مسابقه داشتن Gmail   الزامی می باشد.
  • منابع توسط اساتید انجمن انتخاب شده است .
  • پس از پرداخت هزینه و ثبت نام، مقالات به جیمیل داوطلبین ارسال خواهد شد.
  • به برندگان اول تا سوم مسابقه جوایز نقدی و تشویق نامه اهدا خواهد شد و برای کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در مسابقه صادر می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه انجمن معلمان زبان  به آدرس anjooman.isfedu.ir/pages/zaban مراجعه فرمایید.