صفحه اصلی
بررسی رایطه عقل وایمان از منظر ملاصدرا و کرکگور 20 اردیبهشت 1401

کارگاه آموزش رایگان انالیز انرژی ، انجمن عمران اردیبهشت 1401

طراحی ارزشیابی پایانی و بررسی سوالات انجمن ریاضی 26 اردیبهشت 1401

کاربرد مشتق 29 فروردین 1401

کارگاه آموزش دانش آموزان دارای اختلال طیف اتیسم در انگلستان سه شنبه 30 فروردین 1401

طراحی روبرک 7 اردیبهشت 1401

حلول ماه شوال مبارک باد

تبریک روز معلم

ثبت نام در مسابقه کتابخوانی (انجمن علمی آموزشی معلمان زبان انگلیسی)1401

مسابقه ایده پردازی ،سال جهانی بزرگداشت علوم پایه ( 2022میلادی)

انتخابات انجمن علمی آموزشی معلمان کودکان با نیازهای ویژه 1401/12/25

شورای اجرایی انجمن عمران 24 اسفند 1400

حلقه کتابخوانی انجمن تاریخ 17 اسفند 1400

چالش ها و راهکارهای تدریس موثر تاریخ در مدارس 15 آذر 1400

برگزاری چهارمین وبینار انجمن علمی دبیران زبان استان اصفهان* 9اسفند 1400

وبینار *بحران هویت وچگونگی گذار از آن در دوران نوجوانی*16 اسفند 1400

*دومین* جلسه گردهمایی انجمن علوم اجتماعی و اقتصاد 1400/11/2

*اولین* جلسه گردهمایی انجمن علوم اجتماعی و اقتصاد 1400/10/1

برگزاری دوره آموزشی طرح درس نویسی معلمان دانش اموزان با نیازهای ویژه 16 اسفند 1400

وبینار کشوری انجمن تاریخ 16 بهمن 1400

ادامه مطالب